O nás

KTO SME


Agentúra Elliem s.r.o. je personálna, poradenská a sprostredkovateľská spoločnosť zaoberajúca sa sprostredkovaním práce do nemecky a francúzsky hovoriacich krajín ako aj poskytovaním iných služieb súvisiacich s prácou v zahraničí.

Uvedenú činnosť vykonáva na základe povolenia udeleného Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68122/L,  IČO: 50971948, DIČ: 2120572289.

Prácu sprostredkúvame do rôznych oblastí života, predovšetkým však do oblasti opatrovania starších osôb, stavebných činnosti, do oblasti strojárenského priemyslu, automobilového priemyslu atď..

Pri sprostredkovaní práce sú pre nás najdôležitejšie korektnosť a serióznosť vo vzťahoch, či už k obchodnému partnerovi alebo k ľuďom, ktorým prácu sprostredkúvame.

Našim hlavným cieľom je spokojnosť medzi nami, našimi obchodnými partnermi a zákazníkmi, ktorým prácu sprostredkúvame a tým zabezpečiť neustály rozvoj a prosperitu našej agentúry.

Agentúra Elliem má presnú víziu, ktorej sa budeme vždy a za každých okolností pridržiavať a to je korektnosť vzťahov a vysoká profesionalita.

Na nami sprostredkovaných zamestnancov kladieme tie najvyššie nároky, čo sa týka ich osobnostných predpokladov, jazykových schopností ako aj odbornosti v závislosti od sprostredkúvanej práce.

Kandidátov na prácu si dôsledne vyberáme. Pre tých záujemcov, ktorí neovládajú nemecký jazyk ponúkame aj individuálne jazykové kurzy.

Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Prednosťou našej spoločnosti je vysoká profesionalita a korektnosť. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť.


38
Jobs
1
All Resumes
0
All Companies
12
All Applications

Čo ponúka Elliem-personnel

Agentúra Elliem sa zameriava na sprostredkovanie práce
do nemecky príp. francúzsky hovoriacich krajín.

Personálna Agentúra Elliem pôsobí na trhu práce od roku 2014 a odvtedy pomohla nájsť zamestnanie desiatkám občanov našej krásnej krajiny. Slovensko je nádherná krajina, avšak čo sa týka trhu práce, poskytuje ľuďom veľmi malé možnosti, či už sa jedná o pracovné podmienky ako aj finančné ohodnotenie za vykonanú prácu. My ponúkame ľuďom lepšie možnosti, možnosť osobného rozvoja v oblasti profesíjnej kariéry, ale predovšetkým pocit, že za vykonanú prácu som aj adekvátne ohodnotený.

Ponúkame predovšetkým sprostredkovanie práce stavebným robotníkom do Rakúska príp. Švajčiarska. Ďalšou oblasťou je sprostredkovanie práce pre opatrovateľky do nemecky alebo francúzsky hovoriacich krajín ako sú Luxembursko, Nemecko, Belgicko, Francúzsko. Taktiež mávame pracovné ponuky do strojárenského, automobilového priemyslu a iné.

Agentúra Elliem Vám garantuje:

 • Existenciu dohodnutého miesta
 • Zabezpečenie dopravy na miesto výkonu
 • Profesionálne poskytovanie služieb
 • Informačno – poradenský servis
 • Pomoc pri vybavovaní rodinných prídavkov, rodičovského príspevku v zahraničí + vrátenie daní zo zahraničia
 • Rakúsku pracovnú zmluvu pri stavebných prácach

Súčasťou služieb Agentúry Elliem je aj informačno-poradenský servis pre uchádzačov o zamestnanie. Do tejto oblasti službieb je zahrnutá pomoc pri vybavovaní rodinných prídavkov, rodičovského príspevku v Rakúsku príp. v Nemecku, daňový servis – pomoc pri ročnom daňovom vyrovnaní ako aj neustály zákaznícky servis. Na nás sa môžete so svojimi otázkami vždy obrátiť.


Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom obore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Sme Vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.


Agentúra Elliem je len sprostredkovateľská agentúra, t.z. že nezamestnáva, len sprostredkúva prácu uchádzačom o zamestnanie. Za svoju činnosť si však neúčtuje žiadne poplatky, uchádzačom o zamestnanie poskytuje svoje služby bezplatne.

Neváhajte a navštívte nás.
Nájdete nás na adrese: Veľká Okružná 45, Žilina

Agentúra Elliem

Agentúra Elliem s.r.o. je personálna, poradenská a sprostredkovateľská spoločnosť zaoberajúca sa sprostredkovaním práce do nemecky a francúzsky hovoriacich krajín ako aj poskytovaním iných služieb súvisiacich s prácou v zahraničí. Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom obore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Sme Vám vždy plne k dispozícii. Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.

Garantujeme Vám

 • - Existenciu dohodnutého miesta
 • - Zabezpečenie dopravy na miesto výkonu
 • - Profesionálne poskytovanie služieb
 • - Informačno - poradenský servis
 • - Pomoc pri vybavovaní rodinných prídavkov, rodičovského príspevku v zahraničí + vrátenie daní zo zahraničia
 • - Rakúsku pracovnú zmluvu pri stavebných prácach

Kontakt

Veľká Okružná 45

010 01  Žilina

Tel.:  00421/904 972 480

E-mail: elliem.personnel@gmail.com

Web: https://elliem-personnel.eu

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV